Regulamin sklepu internetowego sklep.ogrodekdziadunia.pl obowiązujący od 2016-07-16

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sprzedawca, zwany dalej Sprzedającym bądź Sklepem, działający pod adresem internetowym www.sklep.ogrodekdziadunia.pl oraz w jego subdomenach jest własnością:

„OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna

ul. Traugutta 27 42-110 Wąsosz Dolny

NIP 5742058285 REGON 360616133 KRS 0000540203

Bank Zachodni WBK

PLN 60 1090 2590 0000 0001 3004 1094

USD 59 1090 1795 0000 0001 3234 1481

Euro 88 1090 2590 0000 0001 3004 1366

BZWBK BIC/SWIFT: WBKPPLPP

1.2. Regulamin: Realizacja sprzedaży przez Sklep oraz sklepy działające w subdomenach sklep.ogrodekdziadunia.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 

§2. ZAKUPY W SKLEP.OGRODEKDZIADUNIA.PL

2.1. Działalność

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna prowadzi sprzedaż towarów drogą internetową: za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym bądź drogą e-mailową, w siedzibie firmy, zarejestrowanej pod adresem Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 27, 42-110 Popów oraz telefonicznie, korzystając z numeru telefonu /34/ 317-77-10.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez sklep.ogrodekdziadunia.pl możliwe są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich krajach, jak: Niemcy, Holandia, Czechy, Słowacja, Austria, Belgia, Francja, Szwajcaria, Anglia.  Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty sklep.ogrodekdziadunia.pl mogą korzystać tylko pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

2.4. Minimalna wartość zamówienia: Sprzedawca nie deklaruje minimalnej wartości zamówienia.

2.5. Informacje na temat produktów

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby widniejące na sklep.ogrodekdziadunia.pl informacje o sprzedawanych produktach, takie jak: opis, składniki, wartość odżywcza (kaloryczność), masa opakowania, itp. były właściwe i aktualne.

2.6. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej sklep.ogrodekdziadunia.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.7. Upusty, promocje i vouchery

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez sklep.ogrodekdziadunia.pl vouchera nie łączy się z innymi programami rabatowymi oraz pozostałymi promocjami

2.7.2 Sprzedawca może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki wyrobów.

2.8. Zamówienie równoznaczne jest z akceptacją przez Klienta proponowanej oferty oraz regulaminu Sprzedawcy z wykorzystaniem narzędzi Sklepu internetowego, poprzedzone akceptacją wyboru towarów z oferty oraz dokonaniem wyboru formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z §3

2.9. Umowa sprzedaży i obowiązująca cena: Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje w chwili wysłania numeru zamówienia na adres podanej w formularzu poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa i jej koszty

Koszt dostawy określany jest za każdym razem w toku składania zamówienia. Zależnie od deklarowanego miejsca, dostawa może być zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie sklep.ogrodekdziadunia.pl

2.11 Ograniczenie ilościowe: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów.

§3. ZAMÓWIENIE KLIENTA

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia: Zamówienie składa się poprzez wybór z oferty dostępnej na stronie internetowej produktów oferowanych do sprzedaży. Dodawanie wyrobów do wirtualnego koszyka następuje po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta potwierdzone zostanie elektronicznie poprzez wysłanie, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, adres e-maila. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być, w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowane telefonicznym potwierdzeniem złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia: Klient może dokonać zmian w swoim zamówieniu do momentu zmiany statusu w zamówieniu na „w realizacji”, o czym Klient zostaje zawiadomiony mailowo.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia: może anulować swoje zamówienie pisemnie lub telefonicznie do momentu zmiany statusu w zamówieniu na „wysłane”, o czym Klient zostanie zawiadomiony mailowo.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy: Klient ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał swoje zamówienie lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować sklep.ogrodekdziadunia.pl o swojej decyzji odnośnie odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną podając imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W sytuacji odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

3.6 Skutki odstąpienia od umowy

3.6.1 W sytuacji odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszelkie otrzymane płatności, w tym także koszty dostarczenia wyrobów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonania prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje na podany numer konta bankowego wskazany przez Klienta.

3.6.2 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w sytuacji, gdy towary zostały otwarte po dostarczeniu;

3.7. Termin realizacji dostawy

3.7.1 Termin realizacji dostawy zależny jest od możliwości Klienta, deklarowanego miejsca dostawy wybranej formy dokonania płatności.

3.7.2 Dostawy są realizowane, za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.

3.8. Dni wolne

3.8.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można składać zamówień wyrobów marki Ogródek Dziadunia.

3.9. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.9.1 W zależności od możliwości Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy, zamówienie zostanie dostarczone na wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską - najpóźniej trzeciego dnia roboczego od chwili oddania zamówienia do realizacji przez sklep.ogrodekdziadunia.pl, jednakże:

3.9.1.1 w przypadku zamówień płatnych z góry, Sprzedawca pakuje zamówienia w czasie trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty oraz przekazuje je firmie kurierskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.9.1.2 w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, Sprzedawca pakuje i przekazuje zamówienia firmie kurierskiej w czasie trzech dni roboczych po złożeniu zamówienia (od poniedziałku do piątku).

3.9.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku zdarzeń i sytuacji, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

3.10. Odmowa realizacji zamówienia

3.10.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:

3.10.1.1 Istnieją wyraźne zastrzeżenia, co do osoby Klienta.

3.10.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia.

3.10.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu Sklepu.

3.10.1.4 Zamówieni nie można zrealizować z przyczyn logistycznych.

3.11. Faktura

Do zamówienia dołączana jest faktura VAT, która obejmuje wszystkie dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§4. PŁATNOŚCI

4.1. Formy płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy Sprzedawcy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu na drodze akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- płatność kartą online,

- płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe),

- płatność przelewem zwykłym (offline),

- gotówką - płatność przy odbiorze.

 

4.2. Sprzedawca nie odpowiada za przelewy dokonane na rzecz Sprzedawcy wykonane na numer rachunku bankowego nienależący do Sprzedawcy.

§5. DOSTAWA

5.1. Przedstawiciel firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie przesyłki do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

5.2.1 W sytuacji braku obecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, przedstawiciel firmy kurierskiej pozostawia awizo.

5.2.2 Kurier inicjuje kolejne próby dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, przy czym w przypadku kolejnego z kolei braku jej odbioru, zostaje ona odesłana z powrotem do Sprzedającego.

5.2.3 Sprzedawca nie odpowiada za trudności w doręczeniu przesyłki wynikających z winy Klienta..

5.2.4 Sprzedawca podejmuje próby wysyłki zamówienia ponownie po wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Klient musi być świadomy poniesienia dodatkowych kosztów związanych z powtórną wysyłką.

5.2.5 Odpowiedzialność za działania kuriera przy doręczeniu przez niego przesyłki Klientowi ponosi firma kurierska.

 

 

§6. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zagwarantowania prawidłowego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i obliguje Sprzedawcę usunąć w rozsądnym terminie wszystkie błędy zgłaszane przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Błędy związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adres sklep@ogrodekdziadunia.pl lub przez formularz kontaktowy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.2. Sprzedawca jest zobligowany do doręczenia Klientowi sprzedawanych Towarów wolnych od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ogrodekdziadunia.pl. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług oferowanych przez Sprzedającego ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, które może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkowanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub też każdą inną awarię.

7.3. Refundacje

W sytuacji odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku braku dostępu produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedający dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym powiązane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie sklep.ogrodekdziadunia.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

§8. Sklep.ogrodekdziadunia.pl – ZASTRZEŻENIA PRAWNE

8.1. Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony sklep.ogrodekdziadunia.pl, w tym do tekstu, jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu oraz innych elementów.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści zamieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów na niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

§9. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje drogą elektroniczną przy pomocy e-maila.

9.2. Klient ma wgląd do dotychczasowych zamówień po zalogowaniu się do sklepu sklep.ogrodekdziadunia.pl i przejściu do zakładki Moje zamówienia.